Categories

Fabricants

Ofertes

En aquest moment no hi ha productes en oferta.
Sistema de Pago Seguro

NORMATIVA DE METROLOGIA LEGAL:

Les Bàscules i Balances estan sotmeses a legislació des del 2012 per això, abans d'efectuar la seva compra, és molt important que sàpiga on i per què va a utilitzar l'aparell, ja que comprar una qualsevol i que després no li serveixi surt més car.

Les Bàscules i Balances que directament o indirectament vagin a intervenir en transaccions comercials, inclou les bàscules que només transmetin el pes a un ordinador, han de revisar-se cada dos anys i disposar del corresponent Certificat de Verificació CE en tot moment. El preu d'aquest Certificat és diferent segons la capacitat (Kg) de l'aparell.

No totes les balances i bàscules poden obtenir el Certificat de Verificació CE per a ser aptes i poder efectuar transaccions comercials. Només les marcades amb les icones (M) i [M] són vàlides.

Models de bàscules i Balances amb les quals, si ho necessita per la seva activitat, es pot sol·licitar opcionalment un Certificat de verificació CE. Han de sol·licitar-ho al fer la comanda perquè es realitza a la Fàbrica. El certificat té un preu o un altre segons la capacitat (Kg) de l'aparell i ha de renovar-se cada dos anys, llevat trencament de precintes per una reparació; llavors s'avança.

Models de Bàscules i balances que de sèrie ja disposen del Certificat de Verificació CE. Quan transcorrin dos anys haurà de ser renovat. Totes les balances comercials inclouen la verificació de sèrie i només algunes de precisió. Per a la resta que puguin obtenir-lo serà opcional sol·licitar-ho.

Altres models de Bàscules i Balances són perfectament vàlids per a altres activitats d'ús intern i per a mesuraments d'alta precisió en laboratoris, farmacèutiques, químiques, analítiques, etc ... per a aquests models marcats en color vermell mai es podrà sol·licitar un Certificat de verificació CE per a transaccions comercials.

No obstant això, sí que podran sol·licitar Certificats ISOCAL i Certificats ENAC.

Per tot això a la nostra web les imatges dels productes s'acompanyen d'aquests dos primers icones. La resta que només porten imatge corresponen al tercer grup.

A la botiga diversos models estan duplicats, un amb (M) i un altre amb [M].