Categories

Fabricants

Ofertes

En aquest moment no hi ha productes en oferta.
Sistema de Pago Seguro

Política de privacitat

1.- TECNOBAL SL informa als usuaris del lloc web tiendabalanzas.es que es respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.

2.- En concret, TECNOBAL SL informa als usuaris del lloc web tiendabalanzas.es que les seves dades de caràcter personal només podran obtenir-per al seu tractament quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s'hagin obtingut. Seran cancel·lades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a aquesta finalitat, o quan ho sol·liciti el titular en l'exercici del seu dret de cancel·lació.

Quan es demanin dades personals a través d'balanzascobos.com, s'informarà prèviament l'usuari, de forma clara i inequívoca, dels següents extrems:

Existència d'un fitxer o tractament de dades de caràcter personal, finalitat de la recollida i destinataris de la informació.

Inscripció del fitxer en el Registre de l'Agència de Protecció de Dades.

 Caràcter obligatori o facultatiu de la resposta a les preguntes que, si s'escau els siguin plantejades, així com de les conseqüències de l'obtenció de les dades o la negativa a subministrar-les.

Possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Identitat i adreça del responsable del tractament de les dades.

L'usuari serà l'únic responsable a causa de l'emplenament dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

drets reservats

© 2018 TiendaBalanzas Bàscules TECNOBAL

Tots els drets reservats

1. Els drets de propietat intel·lectual del web tiendabalanzas.es, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements en ell continguts són titularitat de Javier Ros Ustrell a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

2. Aquestes condicions generals regulen l'accés i utilització del lloc web tiendabalanzas.es que TECNOBAL SL posa gratuïtament a disposició dels usuaris d'Internet. L'accés al mateix implica la seva acceptació sense reserves. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc es regirà a més per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s'entendran acceptades pel mer ús de tals serveis.

3. S'autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut del web només i exclusivament si concorren les següents condicions: 1) Que sigui compatible amb els fins de la web tiendabalanzas.es. 2) Que es realitzi amb l'exclusiu ànim d'obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, comunicació publica, transformació o descompilació. 3) Que cap dels continguts relacionats en aquesta web siguin modificats de cap manera. 4) Que cap gràfic, icona o imatge disponible en aquesta web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o resta d'imatges que l'acompanyen.

4. TECNOBAL SL es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la seva web, de la configuració i presentació d'aquest i de les condicions d'accés.

5. TECNOBAL SL no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés al web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, resoldre'ls o actualitzar-los.

6. Tant l'accés a aquest web com l'ús que pugui fer de la informació continguda en el mateix és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. TECNOBAL SL no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d'aquest accés o ús de la informació. TECNOBAL SL no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l'ordinador de l'usuari utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades del mateix.

7. TECNOBAL SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència a la web, ni garanteix l'absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic ( maquinari i programari), els documents o els fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu.

8. Javier Ros Ustrell. és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis, i específicament dels relatius a la marca registrada "TECNOBAL SL i Tiendabalanzas.es Tiendabalanzas.net Tecnobal.com". Respecte a les cites de productes i serveis de tercers TECNOBAL SL. reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició al web l'existència de drets o responsabilitat alguna de TECNOBAL SL sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini, recomanació per part de TECNOBAL SL.

9. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de Javier Ros Ustrell donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

10. Tot enllaç de tercers a aquest web ha de ser a la seva pàgina principal o d'entrada.

11. TECNOBAL SL i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, es sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l'usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar de l'accés a aquest web. En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, TECNOBAL SL i l'usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).